Garantija

Tālāk norādītie garantijas nosacījumi attiecas uz visiem Damixa ApS izstrādājumiem.  

Damixa izstrādājumiem garantija ir 2 gadi, kuru laikā konstatētie ražošanas defekti tiks salaboti vai aizvietoti bez maksas. Savukārt 5  gadu laikā, no preces iegādes brīža, Damixa apņemas bez maksas  nodrošināt ar nepieciešamajām rezerves detaļām jaucējkrāna remonta  veikšanai, ūdens pilēšanas gadījumos.

Garantijas nosacījumi ir attiecināmi tikai uz patērētājiem, kas preci ir  iegādājušies Latvijas teritorijā un to var apliecināt ar darījuma  dokumentu, kurā norādīts: pārdevējs, pirkšanas datums un modelis.

Garantija attiecas tikai uz defektiem, kas saistīti ar nekvalitatīviem  materiāliem vai nekvalitatīvu ražotāja darbību un defektiem, kas nav  saistīti ar nepareizu lietošanu, uzstādīšanu vai neatbilstošu apkopi, nolaidību vai nolietojumu.

Gadījumā, ja defekta izmaksas sedz Damixa garantija, ir jāievēro tālāk norādītie nosacījumi.

Iesniegums par defektiem, kas saistīti ar uzstādīšanu vai konstatēti pēc uzstādīšanas, ir jāiesniedz izplatītājam, no kura prece tika iegādāta, vienojoties par defekta novēršanu vai preces aizvietošanu. Izplatītājs sazināsies ar uzņēmumu Damixa.

 

Damixa produkcijas izmantošanas nosacījumi


Damixa izstrādājumi ir radīti atbilstoši dažādiem uzstādīšanas nosacījumiem, kas apstiprināti daudzās pasaules valstīs. Ir svarīgi ņemt vērā noteiktus faktorus, izvēloties tieši jums piemērotu Damixa modeli. Spiediens, kapacitāte un trokšņu līmenis. Pārbaudiet, vai jūsu izvēlētais modelis atbilst jūsu prasībām. Augsta spiediena ūdenskrāniem ir nepieciešama 120-150 kPa, maksimums 600 kPa darba efektivitāte. Lai nodrošinātu viena vai divu sviru jaucējkrānu efektivitāti pie augsta spiediena, aerators ir jāaizstāj ar ūdens strūklas stabilizētāju.

 
Telpas prasības
Pārliecinieties, vai jūsu uzvēlētajam modelim ir pietiekoši daudz telpas, lai to pareizi uzstādītu. Izmēru skices un uzstādīšanas instrukcijas, kas ir iekļautas katra jaucējkrāna iepakojumā (un atrodamas katra izstrādājuma aprakstā šajā mājas lapā), informēs jūs par jaucējkrāna izmēriem.


Tīrīšana
Modernie jaucējkrāni, virtuves krāni un dušas aprīkojums satur dažādus materiālus, lai nodrošinātu dizaina un funkcionalitātes prasības. Lai izvairītos no sūdzībām un bojājumiem, ir rūpīgi jāpārdomā tīrīšanas kritēriji.


Tīrīšanas līdzekļi maisītājiem un dušas aprīkojumam
Tīrīšanas līdzekļi ir nepieciešami, lai novērstu kaļķakmens veidošanos. Lūdzu, ievērojiet tālā norādītos nosacījumus, izvēloties tīrīšanas līdzekļus ūdens maisītājiem un dušas aprīkojumam.


• Nekādā gadījumā nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur sālsskābi, skudrskābi vai etiķskābi, jo tās var radīt nopietnus bojājumus.

• Arī fosforskābe var radīt bojājumus.


• Nejauciet kopā vairākus tīrīšanas līdzekļus.

• Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, tīrīšanas pulveri vai asus sūkļus.


Ūdens maisītāju un dušas piederumu tīrīšanas instrukcijas. Lūdzu, ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja instrukcijas

.
Papildus tam arī ievērojiet tālāk norādīto

.
• Tīriet ūdens maisītājus un dušas piederumus, kad tas ir nepieciešams.


• Tīrīšanas līdzekļa deva un laiks, cik ilgi tīrīšanas līdzeklis iedarbojas, ir jāpielāgo atbilstoši ražotāja norādēm. Līdzekli nedrīkst atstāt uzklātu ilgāk, nekā tas nepieciešams.

 
• Regulāra tīrīšana novērsīs kaļķakmens veidošanos.

• Izmantojot izsmidzināmu tīrāmo līdzekli, vispirms izsmidziniet to uz sūkļa vai drānas, nevis tieši uz jaucējkrāna, jo pilieni var iekļūt atverēs un radīt bojājumus.

 
• Pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni, lai atbrīvotos no tīrāmā līdzekļa nosēdumiem.


Svarīgi!

Šķidro ziepju, šampūnu un dušas želeju nosēdumi arī var radīt bojājumus, tāpēc rūpīgi tos noskalojiet pēc katras lietošanas reizes. Ja virsma jau ir bojāta, tīrāmo līdzekļu lietošana radīs papildbojājumus.

Bojājumus, kas radušies nepareizas apkopes rezultātā, mūsu garantija nesegs.


Piesardzība pret sala radītiem bojājumiem

 
ŅEMIET VĒRĀ! Uzstādot Damixa jaucējkrānu vasaras mājā, kur pastāv sala radītu bojājumu risks, atvienojiet jaucējkrānu no ūdens padeves un pārliecinieties, ka jaucējkrānā nav palicis ūdens. Pretējā gadījumā ūdens jaucējkrānā var sasalt un radīt jaucējmehānisma kā arī korpusa bojājumus.

 

Pārdošanas un piegādes nosacījumi


 
Ievads
Tālāk norādītie pārdošanas un piegādes nosacījumi attiecas uz visiem šī uzņēmuma izstrādājumiem, izņemot citus līgumus, kas noformēti rakstveidā.

Pasūtījumu iesniegšana
Klients ir atbildīgs par visu nepieciešamo importa licenču iegūšanu.

Literatūra, katalogi u.c.
Tehniskā informācija un ilustrācijas katalogos, bukletos u.c. materiālos var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

 
Iepakojums
Ja vien nav noslēgta cita veida rakstiska vienošanās, cenā ir iekļautas iepakojuma un citu pārvadāšanas laikā nepieciešamo aizsarglīdzekļu izmaksas, kas normālos pārvadāšanas apstākļos novērš preču bojājumus, līdz prece tiek nogādāta līdz pasūtījuma piegādes vietai.

Piegāde
Ja vien nav noslēgta cita veida rakstiska vienošanās, preces piegādes veids tiek izvēlēts pēc mūsu ieskatiem, neuzņemoties atbildību par pārvadājumu veida atšķirību. Ja vien tas nav atrunāts rakstiskā veidā, pārvadāšanas risks tiek pielāgots starptautiskiem nosacījumiem (Incoterms), ko izstrādājusi Starptautiskā tirdzniecības palāta, kas ir spēkā pasūtījuma pieņemšanas brīdī.


Izsūtīšanas datums
Ja vien nav noslēgta cita veida rakstiska vienošanās, tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums, kurā norādīts paredzamais izsūtīšanas datums atbilstoši mūsu labākajiem ieskatiem un izpildes iespējām. Mēs neuzņemamies atbildību par izrietošiem zaudējumiem, kas radušies novēlotas piegādes gadījumā.


Cenas
Cenas parasti tiek piemērotas atbilstoši cenrādim vai pasūtījuma apstiprinājumam. Ja cena piegādes brīdī atšķirsies, tā tiks automātiski pielāgota.

Atdotās preces
Preču atdošana ir iespējama tikai ar vairumtirdzniecības santehnikas piegādātāja starpniecību un pamatojoties uz iepriekš noslēgto līgumu, kurā Damixa norāda atgriežamās preces numuru, kas ir jāiesniedz kopā ar nododamo preci un rēķina kopiju. Precei ir jābūt pārdošanai piemērotā stāvoklī un oriģinālajā iepakojumā bez bojājumiem. Ja preces nosūtīšana tiks apmaksāta, tiks ieturēta 20% samaksa par atpakaļ nosūtīšanu.

Atbrīvojums no atbildības
Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par kavējumiem, atteikumiem vai citām problēmām, kas radušās konfliktu un citu apstākļu rezultātā, ko iesaistītās puses nevar kontrolēt, piemērām, ugunsgrēks, karadarbība vai negaidīta militāra darbība, rekvizīcija, konfiskācija, valūtas ierobežojumi, dumpji un nekārtības, transportlīdzekļu nepieejamība, preces nepieejamība, darbu neveikšana, enerģijas padeves pārtraukumi un defekti, kas saistīti ar starpnieku piegādēm vai kavējumiem, kas radušies iepriekš minēto apstākļu rezultātā.


Reeksportēšana
Preces nevar tikt reeksportētas bez rakstiska līguma.


Nodošana arbitrāžai
Jebkādi strīdi, kas saistīti ar pārdošanas nosacījumiem vai papildu līgumiem vai kas attiecas uz juridiskajiem jautājumiem, tiks risināti atbilstoši Latvijas likumdošanai.


Izstrādājumu apstiprināšana


 
Damixa garantē savu izstrādājumu kvalitāti un uzticamību. Damixa izstrādājumi ir ražoti atbilstoši visaugstākajiem standartiem, izmantojot jaunākās ražošanas tehnoloģijas.

Pilnīgam sirdsmieram mēs garantējam arī materiālu un apdares kvalitāti. Damixa Brilliance jaucējkrāniem ir mūža garantija. Damixa izstrādājumi ir ražoti atbilstoši visaugstākajām specifikācijām, kas atbilst vispasaules prasībām.